Birte Hjermind Jensen
Terapi Hillerød

Terapi

Velkommen i Terapi Hillerød til en eller flere samtaler om det, der lige nu er svært for dig.

  • Hvad er det, der kan være svært?

Det kan være forholdet til en nærtstående, et familiemedlem eller en ven. Det kan være nervøsitet, frygt eller angst for, hvad der mon vil ske, eller det kan være håbløshed og opgivenhed, som i en depression, ja, måske er der tale om en depression.

Det kan også være sorgen ved at miste eller skammen ved at føle sig anderledes, ja, måske at føle sig forkert.

Undertiden består det svære i senfølger efter seksuelle overgreb – de senfølger kan vise sig på forskellige måder, bla. gennem lavt selvværd. Det kan også være ved at føle sig værdiløs og skamfuld.

Det svære kan også bestå i, at traumer fra fortiden marcherer lige ind i nutiden og er ved at vælte nutiden, ja, nogen gange gør det. Sammen i Terapi Hillerød vil vi gradvist arbejde for, at traumerne bliver i fortiden, hvor de hører hjemme - de var din virkelighed, de er det ikke længere.

Ja, det er rigtigt: Det svære ser ikke ud til sådan lige at gå væk af sig selv. Det gør ondt indeni. Der kan være følelser af usikkerhed, ensomhed, tristhed, frygt, sorg, skam eller vrede.  Mistrivsel kan man også kalde det.

  • Hvordan kan man skabe forandring?

Selv om mistrivsel kan opleves som altoverskyggende, er den omkranset af - ja, man kan også sige indlejret i - personlige resurser. Og det gør, at vi kan få det bedre. Uanset hvad der trænger sig på, er det muligt at få det bedre.

Personlige resurser? Ja det har vi alle. At stå op for os selv, sætte grænser og at give os selv omsorg er bare nogen af dem. Ofte er der indre dele i os - sider i os selv - der ligesom prøver at stoppe vores resurser, holde dem tilbage, og når det sker, kommer de til at begrænse os. De dele kan være kritiske, give følelser af skam og skyld, og de kan være selvbebrejdende. De kan hindre os i at mærke vores følelser, netop når vi i virkeligheden har brug for at mærke dem. I Terapi Hillerød er udgangspunktet, at der skal være plads til at ha det som du har det .

  • Hvad består forandringen i?

I Terapi Hillerød vil du gennem fokus på dine personlige resurser arbejde med det, der gør ondt indeni og ændre det. Det er påvirket af de forskellige nævnte indre dele. Det kan være en smertefuld  proces. Ideen er, at du gennem at opleve den proces, dvs. ankomme til det eller de smertefulde steder, vil kunne omdanne dem. Herigennem vil du kunne støtte dig selv i stedet for at nedbryde dig selv, og du får plads til tryghed og anerkendelse, overskud, håb og glæde. Du får en ny erfaring af dig selv.

  • Lyder det mærkeligt?

Så kom og oplev både det svære, det smertefulde og forandringen til noget bedre sammen med mig i Terapi Hillerød. 

Ang. samtalerne vil jeg vil ofte bede dig om at sætte tempoet ned. Man siger populært, at i terapi er det at være langsom = at være hurtig, altså at processen frem mod noget nyt og bedre sker hurtigere ved et langsomt tempo end ved et hurtigt. Der skal være tid til at dvæle ved tanker og følelser og sansninger i kroppen.

Samtalerne kan foregå individuelt eller parvis på dansk eller engelsk i min praksis. De vil være både resultat- og procesorienterede.

Jeg har også mulighed for at give samtaler over en krypteret onlinetjeneste.

Andet

Jeg tilbyder desuden foredrag og oplæg om psykoterapi, om individuel terapi såvel som om parterapi. 

Min psykoterapeutiske baggrund

IPSICC er navnet på min psykoterapeutiske uddannelse og baggrund. IPSICC er integrativ med fokus på senfølger efter overgreb og traumer.

Uddannelsen er evalueret og opfylder kriterierne for psykoterapeutisk uddannelse i Dansk Psykoterapeutforenings optagelsesregler.

Integrativ betyder, at den bygger på flere forskellige terapeutiske retninger. Den har et særligt fokus på overgrebsproblematikker - fysiske, psykiske, seksuelle og åndelige. Den bygger på et kristent livs- og menneskesyn. 

I mit terapeutiske arbejde i Terapi Hillerød anvender jeg især emotionsfokuseret terapi (EFT), som i forskningen har vist særligt gode resultater i arbejdet med depression, angst og traumer. Derudover anvender jeg narrativ teori og metode, neuroaffektiv tilgang (NAP), somatic experiencing (SE) og dialektisk adfærdsteori (DAT), hvor jeg finder det gavnligt i mit arbejde. Desuden inddrager jeg ofte kreative elementer.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med denne forenings etiske regler.

Kontakt

Adresse: Postmosen 100, 3400 Hillerød

Mobil: + 45 2984 5703

E-mail: Birtehjermind@protonmail.com

CVR nr.:  38 03 22 67