Forside

Er du/I kommet i en fastlåst situation?

    • med påtrængende ubehagelige minder
    • med senfølger efter seksuelle overgreb eller
    • med mistrivsel i det hele taget?                     


  •  

Som  psykoterapeut MPF kan jeg støtte dig/jer i at finde nye  opmuntrende og glædesfyldte veje ud af en ellers fastlåst situation.

”Det er for dyrt ikke at gå i parterapi!

Vi kunne jo risikere at gå fra hinanden.”


Målet for parterapien er at skabe rigtig mange tidspunkter og situationer, hvor I kan række ud til hinanden med støtte, tillid og omsorg, ja, med glæde, passion og lyst i hinandens nærvær.


Læs her videre om, hvad parterapi går ud på 

Stuck in Life?

As a Psychotherapist MPF I can support you and help you finding new ways and perspectives. Maybe traumatic memories haunt you? Or an overwhelming anxiety?


The sessions can be in English and over an encrypted video service when needed.


YOU CAN'T

STOP

THE WAVES

BUT YOU CAN

LEARN TO

SURF

              The Sessions


Throughout the sessions, personal resources will be the focal point for working with despair and distress,  so that there will be room for strength, hope, and happiness in everyday life.


The conversations can be done individually, in pairs or in groups in Danish or English in my practice. In special cases, I have the opportunity to make conversations/sessions via an encrypted video service.

Samtalerne

Velkommen til en eller flere gange samtaler om nye muligheder ofte gennem noget ubærligt, der presser sig på og ikke vil gå væk af sig selv. Mistrivsel kan man kalde det.


Selv om mistrivsel kan opleves som altoverskyggende, er den omkranset af - ja, man kan også sige indlejret i - personlige resurser.


Igennem samtalerne vil personlige resurser være omdrejningspunkt for at løsne op for mistrivslen, så der bliver plads til overskud, håb og glæde i hverdagen.


Samtalerne kan foregå individuelt, parvis eller gruppevis på dansk eller engelsk i min praksis. I særlige tilfælde har jeg mulighed for at give samtaler over en krypteret videotjeneste. 


                Andet

Jeg tilbyder desuden foredrag og oplæg om psykoterapi.© Copyright. All Rights Reserved