Baggrund

Min psykoterapeutiske baggrund

IPSICC - min psykoterapeutiske uddannelse - er integrativ med fokus på senfølger efter overgreb og traumer.


Det betyder, at den bygger på flere forskellige terapeutiske retninger og har et særligt fokus på overgrebsproblematikker - fysiske, psykiske, seksuelle og åndelige. Den bygger på et kristent livs- og menneskesyn.


Sammen med kreative elementer anvender jeg især emotionsfokuseret terapi (EFT), narrativ teori og metode, neuroaffektiv tilgang (NAP), somatic experiencing (SE) og dialektisk adfærdsteori (DAT).


Uddannelsen er evalueret og opfylder kriterierne for psykoterapeutisk uddannelse

i Dansk Psykoterapeutforenings optagelsesregler.


Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med denne forenings etiske regler.

Psykoterapeutiske kontakter

© Copyright. All Rights Reserved