Terapi

Samtalerne

Velkommen til en eller flere samtaler om det der lige nu er svært for jer/dig. Det er ofte noget ubærligt, der presser sig på og ikke vil gå væk af sig selv. Det gør ondt indeni. Mistrivsel kan man kalde det.


Selv om mistrivsel kan opleves som altoverskyggende, er den omkranset af - ja, man kan også sige indlejret i - personlige resurser.


Gennem personlige resurser vil I/du arbejde med det der gør ondt indeni - opleve det, ændre opfattelse af det og få plads til tryghed og anerkendelse, overskud, håb og glæde.


Lyder det mærkeligt? Så kom og oplev det sammen med mig. 


Samtalerne kan foregå individuelt, parvis eller gruppevis på dansk eller engelsk i min praksis. De vil være både resultat- og procesorienterede.


Jeg har også mulighed for at give samtaler over en krypteret onlinetjeneste.


Andet 

Jeg tilbyder desuden foredrag og oplæg om psykoterapi, om individuel terapi såvel som om parterapi. 

Min psykoterapeutiske baggrund

IPSICC - selve min psykoterapeutiske uddannelse og baggrund - er integrativ med fokus på senfølger efter overgreb og traumer.


Integrativ betyder, at den bygger på flere forskellige terapeutiske retninger, og at den har et særligt fokus på overgrebsproblematikker - fysiske, psykiske, seksuelle og åndelige. Den bygger på et kristent livs- og menneskesyn.

I mit arbejde anvender jeg især emotionsfokuseret terapi (EFT), narrativ teori og metode, neuroaffektiv tilgang (NAP), somatic experiencing (SE), dialektisk adfærdsteori (DAT),og desuden inddrager jeg ofte  kreative elementer.

Uddannelsen er evalueret og opfylder kriterierne for psykoterapeutisk uddannelse

i Dansk Psykoterapeutforenings optagelsesregler.


Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med denne forenings etiske regler.

Psykoterapeutiske kontakter